I. Gusti Ayu Puspawati
tag

Comer, Rezar, Amar

Comer, Rezar, Amar (Eat, Pray, Love) Elenco: Julia Roberts, I. Gusti Ayu Puspawati, Hadi Subiyanto, Billy Crudup, Viola Davis, A....

ler artigo